Uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów 2023

Zdjęcie przedstawia dużą grupę studentów w togach, którzy stoją na trawie. Nad ich głowami znajdują się wyrzucone w góre birety na tle nieba.

Drogie Absolwentki, Drodzy Absolwenci WIChiP - birety w górę! 

W imieniu Dziekana Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej serdecznie zapraszamy naszych Absolwentów na uroczystość wręczenia dyplomów ukończenia studiów.  

Uroczystość odbędzie się w sobotę 27.05.2023 r. o godz. 11:00 w gmachu WIChiP.  

Udział wymaga rejestracji! Więcej szczegółów w rozwinięciu wiadomości.

Ważne uwagi:

  • udział w uroczystości wymaga rejestracji Absolwentów do 21.05.2023 r. przez formularz rejestracyjny,
  • oryginał dyplomu ukończenia studiów należy dostarczyć do Dziekanatu (pok. 178) w terminie wcześniejszym w godzinach pracy Dziekanatu (pok. 178, godz. 8-15) lub najpóźniej w dniu uroczystości w godz. 9:00-10:30,
  • prosimy o wcześniejsze przybycie na uroczystość - potwierdzenie swojej obecności oraz dobieranie tóg i biretów w dniu uroczystości (27.05) od godz. 9:00.

Plan Uroczystości:

  • 11:00 rozpoczęcie uroczystości i powitanie uczestników przez Dziekana prof. Marka Henczkę
  • 11:10 wręczenie dyplomów inżynierskich
  • 12:10 wręczenie dyplomów magisterskich
  • 13:00 pamiątkowe zdjęcie Absolwentów WIChiP rocznik 2022/2023
  • 13:15 toast za pomyślność Wydziału i Absolwentów
  • 14:00 zakończenie uroczystości

Serdecznie zapraszamy – do zobaczenia!