Tytuł profesorski dla dr hab. inż. Ewy Dłuskiej

Z wielką radością i dumą informujemy, że w dniu 29 maja 2023, na mocy nominacji Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dr hab. inż. Ewa Dłuska uzyskała tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria chemiczna.
Serdecznie gratulujemy Pani Profesor tego osiągnięcia i życzymy dalszych sukcesów zawodowych.