Trening Umiejętności Społecznych dla studentów Politechniki Warszawskiej

Biuro ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni zaprasza chętnych studentów w spektrum autyzmu do udziału w stacjonarnej grupie wsparcia. Trening Umiejętności Społecznych – TUS – to szeroko stosowana forma wsparcia dla osób:

  • doświadczających trudności w relacjach
  • chcących lepiej rozpoznawać emocje swoje i innych
  • chcących rozwijać umiejętności skutecznego uczestniczenia w życiu społecznym
  • pragnących budować poczucie własnej wartości i siły sprawstwa

Przewidzianych jest 10 zajęć po 90 minut, 1x w tygodniu.

Politechnika po raz pierwszy oferuje swoim studentom możliwość skorzystania z tego rodzaju wsparcia. Grupa będzie miała charakter pilotażowy, a do jej prowadzenia zaproszeni zostali uznani specjaliści z Poradni Psychologicznej Strefa Myśli.

Zgłoszenia na trening przyjmowane są pod adresem e-mail: katarzyna.lis@pw.edu.pl do dnia 12.11.2023. W treści należy zamieścić numer albumu i poczekać na dalsze informacje od BiSOU. Liczba miejsc ograniczona