Spotkanie informacyjne w sprawie Praktyk

Spotkanie informacyjne dotyczące Praktyk odbędzie się
30 listopada 2023 r. (czwartek) o godz. 16:00 w Audytorium A2.

Dla studentów 2 i 3 roku studiów I stopnia, którzy nie zaliczyli Praktyk wcześniej, obecność jest obowiązkowa.

dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni