Spotkanie informacyjne dla kandydatów – studia II stopnia

Drodzy Studenci, 

13 grudnia 2023 o godzinie 17:15 w Audytorium III odbędzie się spotkanie informacyjne dla kandydatów na studia II stopnia na WIChiP. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych studiowaniem inżynierii chemicznej, także studentów innych kierunków i Wydziałów. Na spotkaniu poznacie program studiów oraz zakres proponowanych specjalności. Więcej informacji o studiach drugiego stopnia na WIChiP w rozwinięciu aktualności.

Nowoczesny program studiów 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom studentów jak i pracodawców, unowocześniliśmy zakres tematyczny poszczególnych specjalności. Wyważyliśmy proporcje między zajęciami wykładowymi i laboratoryjnymi dla każdego semestru. Zadbaliśmy, aby wiedza zdobywana przez studentów w trakcie zajęć była aktualna i opierała się na najnowszych doniesieniach naukowych i przemysłowych. 

 

Dzień wolny w planie każdej specjalności 

Ułożyliśmy plan zajęć tak, aby dopasowywał się do nowoczesnego i aktywnego życia naszych studentów. Jeden dzień wolny od zajęć dydaktycznych pozwoli na większą swobodę planowania czasu poza studiami.

 

Wygodne wprowadzenie do inżynierii chemicznej 

Dołączenie do społeczności studentów Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej nie jest problemem. Absolwentom kierunków chemicznych, biotechnologicznych i pokrewnych zapewnimy wygodne i atrakcyjne możliwości wejścia w tematykę naszych studiów II stopnia. Niezbędne wprowadzenie oraz przedmioty kierunkowe i specjalnościowe doprowadzą was do tytułu magistra inżynierii chemicznej i satysfakcjonującej pracy. 

 

Bezpośredni kontakt z pracodawcami 

Studia na WIChiP są budowane w oparciu o chęć wykształcenia absolwentów, którzy będą gotowi do podjęcia pracy. W tym celu Wydział współpracuje z wieloma potencjalnymi pracodawcami. Między innymi organizowane są cyklicznie „Spotkania z pracodawcą” (odwiedziły nas takie firmy jak Baker Hughes, Boccard Kates czy CREADIS), zaś 29 listopada Wydział był gospodarzem Business Networking Day (organizowanego przez Biuro Karier PW).