Seminarium uczelniane "Horyzonty Dyscyplin Nauki" pt. „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomice”

W imieniu Centrum Studiów Zaawansowanych zapraszamy na ogólnouczelniane seminarium naukowe Horyzonty Dyscyplin Nauki pt. „Trójgłos na temat sztucznej inteligencji w genomice”. Prelegentami seminarium będą prof. dr hab. Dariusz Plewczyński (WMiNI), dr hab. inż. Robert Nowak (WEiTI) oraz dr hab. inż. Tomasz Gambin (WEiTI), zaś koreferentami Piotr Wygocki (MIM Fertility) i prof. dr hab. inż. Przemysław Biecek (WMiNI), wydarzenie poprowadzi dr hab. inż. Wojciech Mazurczyk (WEiTI).

Seminarium online odbędzie się dnia 20 kwietnia 2023 r. o godz. 16.15 na platformie TEAMS.

Seminarium ma na celu przedstawienie osiągnięć zespołów reprezentujących poszczególne dyscypliny nauki w Politechnice Warszawskiej. Pierwsze spotkanie w cyklu będzie dotyczyło dziedziny Informatyka techniczna i telekomunikacja, omówione zostaną zagadnienia rozwoju zastosowań metod sztucznej inteligencji w biologii molekularnej i medycynie, przyczyniającego się do poprawy diagnostyki medycznej.

Link rejestracyjny do spotkania znajduje się tutaj, zaś szczegóły dołączania do spotkania opisane są pod linkiem tutaj.