Seminaria "The Present and the Future of Chemical Engineering from the Academic and Industrial Perspectives"

Grafika przedstawia profesora Andrzeja Stankiewicza oraz program seminariów opisany w aktualności

Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów i pracowników Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej PW na serię seminariów pod wspólnym tytułem "The Present and the Future of Chemical Engineering from the Academic and Industrial Perspectives". W trakcie seminariów, które odbędą się w marcu 2023 roku, przedstawiciele naukowców oraz przedsiębiorców przedstawią swoje spojrzenie na przyszłość inżynierii chemicznej i stojące przed nią wyzwania. Moderatorem wszystkich spotkań będzie Profesor Andrzej Stankiewicz.

Program seminariów:

Seminaria odbędą się w godzinach 15:15-16:00 w audytorium A2 na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Wszystkie seminaria I późniejsza dyskusja będą prowadzone w języku angielskim.

Zapisy na udział w pierwszym seminarium uruchomimy wkrótce. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Oto jak o serii seminariów napisał ich gospodarz i pierwszy prelegent, profesor Andrzej Stankiewicz:

"This webinar series tries to identify the current and the future role and opportunities for chemical engineering and chemical engineers in the fast-changing world of the 21st century, that faces grand societal challenges related to environment, human health or availability of food and clean water.

In the opening seminar “The Greening of the Big Bad Wolf”  Professor Andrzej Stankiewicz (TU Delft and WUT) will focus on some global trends presently observed in the chemical sector, that include, among other things, decarbonization, electrification, digitalization, modularization or manufacturing of new, advanced materials, and will discuss the role of modern chemical engineering in each of those trends.

In the subsequent webinars, executive managers from different types of international chemical industries will share their views on the present and future roles of chemical engineers within their companies."

Zachęcamy do śledzenia naszego profilu na Facebooku, gdzie dostępne jest wydarzenie, aby dowiedzieć się więcej o samych seminariach. Informacje o każdym seminarium znajdują się także na naszej stronie internetowej, w kalendarzu wydarzeń.