Relacja z 11th European Young Engineers Conference

W dniach 17-19 kwietnia 2023 roku na Naszym Wydziale odbyła się 11. edycja European Young Engineers Conference (EYEC). Głównym organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Inżynierii Chemicznej i Procesowej “Venturi”. Poruszane podczas konferencji tematy zainspirowały słuchaczy do poszukiwania nowych tematów badawczych, podejmowania ryzyka i przekraczania granic uprawianej dyscypliny.

Zdjęcie przedstawia profesora Tomasza Sosnowskiego oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego EYEC podczas ceremonii otwarcia konferencji

Prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski, Prodziekan ds. Nauki wraz z przedstawicielami Komitetu Organizacyjnego podczas ceremonii otwarcia 11 edycji EYEC

W wystąpieniu otwierającym konferencję profesor Tomasz Sosnowski, Prodziekan ds. Nauki WIChiP PW, Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna na PW, powiedział:

European Young Engineers Conference (EYEC), która ma długoletnią tradycję – obecnie to już jej 11. edycja – stwarza młodym naukowcom doskonałą możliwość zaprezentowania, często po raz pierwszy w życiu, wyników swoich badań na szerszym forum. Interdyscyplinarność konferencji i międzynarodowe środowisko sprzyjają poszerzaniu horyzontów naukowych młodych uczestników EYEC, ale i nawiązywaniu przez nich wartościowych kontaktów towarzyskich na kanwie rozmów o własnych zainteresowaniach naukowych. Warto także podkreślić, że jest to konferencja organizowana przez młodych dla młodych, gdyż jej organizatorem jest Koło Naukowe studentów WIChiP PW „Venturi”, oczywiście przy dużej sympatii i wsparciu organizacyjno-finansowym Wydziału.

Zdjęcie przedstawia mgr inż. Stanisława Murgrabię podczas prezentacji. Przedstawiony jest widok z górnych części auli, widoczne są osoby siedzące w rzędach na sali
Zdjęcie przedstawia osoby zgromadzone na sali podczas jednego z wystąpień. Uczestnicy siedzą w rzędach na audytorium i klaszczą, dziękując prezentującemu za wystąpienie

Cieszę się, że w tym roku udało się powrócić do konferencji w trybie kontaktowym (a nie on-line, jak w 2021 i 2022 r.), i że mogliśmy wśród gości zagranicznych mieć także młode badaczki z Politechniki Kijowskiej i Lwowskiej, których przyjazd był możliwy dzięki finansowemu wsparciu NAWA i sprawnemu działaniu Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Warto również odnotować obecność wybitnych naukowców wygłaszających otwierające referaty plenarne, m.in. prof. Jörga Vienkena – byłego Przewodniczącego International Federation of Artificial Organs (IFAO) oraz prof. Sotirisa Pratsinisa z ETH Zürich.

Jestem pewien, że kolejne roczniki studentów działających w Kole Naukowym będą kontynuować organizację EYEC, która stała się znakiem rozpoznawczym naszego Wydziału i całej Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcie przedstawia osoby nagrodzone w konkursach na najlepszą prezentację referatową oraz najlepszą prezentację plakatową wraz z przedstawicielami organizatorów oraz członkami Komitetu Naukowego EYEC

Osoby nagrodzone w konkursach na najlepszą prezentację referatową oraz najlepszą prezentację plakatową wraz z przedstawicielami organizatorów oraz członkami Komitetu Naukowego EYEC

W 11. edycji European Young Engineers Conference nagrody za prezentacje naukowe zdobyli:

  • 1 miejsce: Johanna Kiss
  • 2 miejsce: Réka Németh
  • 3 miejsce: Dávid Kis

Nagrody za prezentacje plakatowe otrzymali:

  • 1 miejsce: Maryna Kantur
  • 2 miejsce: Mateusz Młynek
  • 3 miejsce: Patrycja Kwiek

Komitetowi Organizacyjnemu złożonemu z członkiń i członków Koła Naukowego Inżynierii Chemicznej i Procesowej “Venturi” przewodniczył inż. Radosław Gernaszewski. Pełny skład Komitetu dostępny jest tutaj.

Jak wspomniał w swojej wypowiedzi prof. Tomasz Sosnowski, w tym roku, dzięki współpracy z Centrum Współpracy Międzynarodowej oraz finansowaniu z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) udział w konferencji wzięło 15 studentek z Politechniki Kijowskiej i Politechniki Lwowskiej. Dwie z nich opowiedziały o wrażeniach z EYEC oraz wizyty w Warszawie.

I study biomedical engineering, and I'm in my 4th year. My supervisor told me about the conference, and the mobility department gave me full information about it. The biggest benefit for me personally is meeting a lot of new and interesting people here. Also, this conference is my first experience presenting my research outside of my university. I loved the organisation of the conference, it was excellent, and I also adored a lot of presentations, especially Prof. Sotiris E. Pratsinis' presentation. My visit to Warsaw was excellent, I love how people here are friendly and open to communication. And, of course, Warsaw itself is breathtaking, and I really want to come here again in future for sightseeing and rest.

Maryna Kantur, Politechnika Kijowska

I study Computer Science at Lviv Polytechnic National University, the third year of my bachelor's degree. I found out about the conference on the Instagram page of the Center for International Education at Lviv Polytechnic National University. I saw an advertisement for the conference. During the conference, I increased my knowledge in environmental protection, bioengineering, biotechnology, and biomedical and chemical engineering.

I am so grateful to the organisers of the conference and the Warsaw University of Technology for creating such a great event and for their hospitality. There I made a lot of acquaintances with great people, and it was a great experience.

This is not my first visit to Poland, but I have never been to Warsaw before the conference. So I enjoyed the contrast between the modern city and the old town. Thanks to the Warsaw Old Town City Games, which were organised by the students of Warsaw University of Technology, I found many interesting facts about the city. Besides, Warsaw Uprising Museum is one of the best museums I have ever visited.

I am fascinated by the hospitality of the Polish people and the support they share with Ukraine. Diękuję, Polacy!

Evelina Verkhola, Politechnika Lwowska

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji za obecność oraz organizatorom za kolejną udaną edycję EYEC. Następna konferencja już za rok!