Radosław Krzosa laureatem trzeciej nagrody za najlepszy poster na EPIC 2023

Serdecznie gratulujemy panu Radosławowi Krzosie, doktorantowi WIChiP, zdobycia trzeciej nagrody w konkursie na najlepszą prezentację plakatową podczas 8 Europejskiej Konferencji Intensyfikacji Procesów. Więcej szczegółów o nagrodach można znaleźć na stronie konferencji.