Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Kamila Wierzchowskiego

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 3 października 2023 r., o godz. 14:30 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie stacjonarnym mgr. inż. Kamila Wierzchowskiego, pt. „Zastosowanie bioreaktora z mieszaniem typu wave do intensyfikacji hodowli komórek”.

Promotor: dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Marcin Bizukoić, Politechnika Łódzka
  • prof. dr hab. inż. Anna Trusek, Politechnika Wrocławska

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna.