Publiczna obrona doktoratu mgr. inż. Joanny Latochy

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 24 października 2023 r., o godz. 11:15 w Audytorium A2 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Joanny Latochy, pt. „Procesy otrzymywania nanocząstek hydroksyapatytu o różnej morfologii do zastosowań biomedycznych”.

Promotor: dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Wojasiński, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Donata Konopacka-Łyskawa, profesor uczelni, Wydział Chemiczny, Politechnika Gdańska
  • dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak, profesor uczelni, Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
  • dr hab. Aleksandra Szcześ, profesor uczelni, Wydział Chemii, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie  

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PW.