Publiczna obrona doktoratu: mgr inż. Piotr Kowalczyk

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 27 października 2023 r., o godz. 14:15 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Kowalczyka, pt. „Proces otrzymywania polimerowo-ceramicznych granulatów porowatych do odbudowy tkanki kostnej”.

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Ciach, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Promotor pomocniczy: dr inż. Michał Wojasiński, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Katarzyna Nawrotek, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska, Politechnika Łódzka
  • dr hab. inż. Izabela Polowczyk, profesor uczelni, Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Barbara Szaraniec, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki, Akademia Górniczo-Hutnicza  

Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej PW.