Publiczna obrona doktoratu mgr inż. Daniela Polaka

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Chemiczna uprzejmie informuje, że w dniu 18 kwietnia 2023 r., o godz. 15:30 w Audytorium A1 Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej ul. Waryńskiego 1 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej w trybie hybrydowym* mgr inż. Daniela Polaka, pt. „Wytwarzanie i badanie właściwości membran heterogenicznych stosowanych w procesach rozdzielania mieszanin gazów”.

*w obronie można uczestniczyć stacjonarnie lub zdalnie

Promotor: dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni, Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, Politechnika Warszawska
Recenzenci:

  • prof. dr hab. inż. Sylwia Mozia, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie,
  • dr hab. inż. Aleksandra Rybak, profesor uczelni, Politechnika Śląska

Z pracą można zapoznać się w Bibliotece Głównej Politechniki Warszawskiej.
Recenzje zamieszczone są na stronie internetowej Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej: https://www.ichip.pw.edu.pl/ichip/Wydzial-Inzynierii-Chemicznej-i-Procesowej/Nauka/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Inzynieria-Chemiczna-PW 

Osoby zamierzające wziąć udział zdalnie w publicznej obronie rozprawy doktorskiej proszone są o rejestrację do godz. 12:00 17 kwietnia 2023 r. Udział stacjonarny nie wymaga rejestracji. Rejestracja osób wymaga podania danych osobowych, tj. imię, nazwisko oraz adres poczty elektronicznej, na który zostaną wysłane dane do logowania.
Zgłoszenie proszę przesłać na adres: robert.cherbanski@pw.edu.pl .
Obrona w trybie zdalnym odbędzie się przy użyciu MS Teams. Spotkanie będzie rejestrowane i dołączenie do spotkania jest równoznaczne z wyrażeniem na to zgody.