Projekt LIDER dla dra Kamila Czeleja

Informujemy, że znane są już wyniki konkursu LIDER XIII organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Pośród pięciu projektów przyznanych do realizacji na Politechnice Warszawskiej, jeden będzie realizowany na naszym Wydziale. Dr inż. Kamil Czelej będzie kierował projektem "Nowa technologia wysokowydajnej produkcji gazu syntezowego w procesie suchego fotoreformingu metanu w układzie przepływowym". Przyznano finansowanie w kwocie 1 485 612,50 zł.

Pełna lista laureatów dostępna jest na stronie NCBiR