Program BioLAB 2024-25 - nabór już otwarty!

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki studiów magisterskich i doktoranckich nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych, medycznych i pokrewnych do składania wniosków do Programu BioLAB 2024-25. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2024 r. Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA: University of Virginia, Charlottesville; University of Chicago, Chicago; University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas; Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City.

Podczas stażu studenci i studentki prowadzą samodzielne badania w nowoczesnych laboratoriach, pod opieką wykwalifikowanych mentorów. Wyniki przeprowadzonych badań są często publikowane w recenzowanych czasopismach naukowych. Oprócz tego biorą aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę. W niektórych przypadkach mają również możliwość wykorzystania wyników badań do pracy magisterskiej/doktorskiej w uczelni macierzystej. 

Udział w Programie obejmuje:

  • Stypendium w wysokości ~ $28 000 – $35,000, w zależności od kosztów utrzymania, w niektórych przypadkach uwzględniające zwrot kosztów podróży
  • Pełne ubezpieczenie medyczne
  • Pomoc w otrzymaniu wizy F-1 lub J-1 na pobyt w USA (koszt wyrobienia wizy pokrywa student/studentka)
  • Przygotowanie do wyjazdu prowadzone przez pracowniczki Komisji Fulbrighta oraz absolwentów i absolwentki programu
  • Opiekę podczas pobytu na programie oferowaną przez instytucję goszczącą 

O staż w ramach Programu BioLAB mogą się ubiegać osoby, które:

  • Spełniają wymagania do otrzymania wizy F-1 lub J-1
  • Studiują kierunek biologiczno-chemiczny, biofizyczny, medyczny lub pokrewny
  • W momencie przystąpienia do rozmów kwalifikacyjnych będą studentami/studentkami studiów magisterskich lub doktoranckich w polskiej uczelni lub jednostce badawczej i utrzymają aktywny status studenta/studentki podczas stażu
  • Uzyskały wysoką średnią z toku studiów (rekomendowana średnia - 4,0 lub wyższa)
  • Wykazują się dobrą znajomością języka angielskiego, zwłaszcza w zakresie terminologii naukowej

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

Plakat o spotkaniu informacyjnym odbywającym się na PW