Profesor Łukasz Makowski i profesor Robert Cherbański w składzie Prezydium Komitetu IChiP PAN

Na pierwszym posiedzeniu nowej kadencji Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej Polskiej Akademii Nauk  jego członkowie wybrali spośród siebie członków Prezydium. Z radością informujemy, że spośród czterech osób w składzie Prezydium, aż dwie funkcje piastują pracownicy WIChiP PW. Prof. dr hab. inż. Łukasz Makowski został jednogłośnie wybrany na Przewodniczącego tego gremium, zaś dr hab. inż. Robert Cherbański, profesor uczelni, został Sekretarzem Komitetu. Serdecznie gratulujemy!

Komitet IChiP PAN ma bardzo duże znaczenie dla rozwoju inżynierii chemicznej w Polsce, a do jego zadań należy wytyczanie ścieżek rozwoju całej dyscypliny. Komitet dokonuje tego poprzez koordynowanie aktywności badawczych i edukacyjnych, a także organizacyjnych w obszarze związanym z inżynierią chemiczną. Jak informowaliśmy wcześniej tutaj, w składzie Komitetu, spośród 30 jego członków, aż 11 osób to reprezentanci WIChiP PW. Pełny skład komitetu oraz prezydium dostępny jest pod adresem: https://kichip.pan.pl/pl/skad