Praktyki zbiorowe 2023 [Aktualizacja 26.04.]

Rusza program praktyk zbiorowych dla studentów WIChiP na rok 2023. 

Zapisy na praktyki zbiorowe osobiście pokój 179 (p. Karolina Kula) do 8 maja 2023 roku (poniedziałek).

UWAGA! Ze względu na duże zainteresowanie "praktykami zbiorowymi" o kolejności dostania się na praktyki będzie decydował rok studiów (3 rok ma pierwszeństwo) oraz średnia ocen z roku studiów poprzedzającego obecny rok studiów kandydata (np. dla studenta 3 roku będzie brana pod uwagę średnia z 2 roku studiów).

Lista tematów dostępna po kliknięciu w tytuł aktualności.

Lp. Temat Miejsce ilość data (od)
1. Bioanaliza IChP 1 01.08.2023
2. Badanie antybiotyków z naturalnych źródeł, 2. Hodowle bakteryjne w bioreaktorach IChP 1 01.09.2023
3. Technologie elektrochemiczne w przemyśle. IChP 1 01.08.2023
4. Technologie elektrochemiczne w przemyśle. IChP 1 01.09.2023
5. Pozyskiwanie substancji aktywnych z roślin i ich aplikacja w produktach kosmetycznych i/lub chemii gospodarczej IChP 1 03.07.2023
6. Badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 01.06.2023
7. Badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 01.06.2023
8. Modyfikacje strukturalne, badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 03.07.2023 lub 01.09.2023
9. Modyfikacje strukturalne, badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 03.07.2023 lub 01.09.2023
10. Modyfikacje strukturalne, badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 03.07.2023 lub 01.09.2023
11. Modyfikacje strukturalne, badania fizykochemiczne oraz oznaczanie czystości chemicznej substancji aktywnych farmaceutycznie. IChP 1 03.07.2023 lub 01.09.2023
12. Skalowanie operacji jednostkowych i procesów technologicznych IChP 1 03.07.2023
13. Skalowanie operacji jednostkowych i procesów technologicznych IChP 1 01.08.2023
14. Nowego typu opakowania wielofunkcyjne otrzymywane z użyciem innowacyjnych powłok IChP 1 czerwiec lub lipiec
15. Synteza substancji czynnych (doświadczenie w chemii organicznej np. zajęcia laboratoryjne) IChP 1 01.09.2023
16. Synteza pochodnych związków naturalnych o potencjalnej aktywności biologicznej IChP 1 03.07.2323
17. Synteza pochodnych związków naturalnych o potencjalnej aktywności biologicznej IChP 1 01.09.2323
18. Metaloorganiczne sorbenty typu MOF (Metal Organic Frameworks) - synteza i badanie własności sorpcyjnych IChTJ 1 01.08.2023
19. Grupa Badawcza Technologia Chemiczna i Biotechnologia IPO 1 03.07.2023
20 Grupa Badawcza Technologia Chemiczna i Biotechnologia IPO 1 01.08.2023
21 Grupa Badawcza Technologia Chemiczna i Biotechnologia IPO 1 01.09.2023
22. - GA ZCh Police 4 do uzgodnienia

Czekamy także na decyzję Grupy Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. w Puławach oraz Instytutu Przemysłu Organicznego w Warszawie.