Pracownicy WIChiP na #CEBioForum 2023

Zdjęcie przedstawia logo CEBioForum

W dniach 18-19 kwietnia 2023 roku nasi pracownicy wzięli udział w #CEBioForum 2023, które odbyło się w Warszawie w Cambridge Innovation Center. Dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni, oraz dr inż. Michał Wojasiński opowiedzieli o technologii rozwijanej w ramach jednego z projektów naukowych. Zostali wybrani przez Dział Brokerów Innowacji PW do reprezentowania uczelni w trakcie forum.

Serdecznie gratulujemy wyróżnienia! Więcej szczegółów w rozwinięciu aktualności.

#CEBioForum to organizowana od ponad dwudziestu lat konferencja połączona z targami poświęcona rozwojowi przemysłu biotechnologicznego i biomedycznego w Polsce i środkowej Europie. Pracownicy Politechniki Warszawskiej zaprezentowali podczas forum trzy technologie. Jedną z nich była technologia opracowana w Laboratorium Otrzymywania i Funkcjonalizacji Nanohydroksyapatytu. Profesor Sobieszuk i doktor Wojasiński pokazali zgłoszone do opatentowania wyniki projektu "Druk 3D kompozytów polikaprolakton/modyfikowany nanohydroksyapatyt o właściwościach mechanicznych i osteoindukcyjnych wymaganych dla implantów kostnych." Rozmowy i spotkania naszych naukowców zaowocowały zainicjowaniem potencjalnej współpracy z jedną z polskich firm oraz dwiema jednostkami naukowymi. 

Bardzo cieszymy się z sukcesów naszych pracowników i jeszcze raz gratulujemy! 

Zdjęcie przedstawia profesora Sobieszuka i doktora Wojasińskiego przed posterem opisującym technologię

Profesor Sobieszuk i doktor Wojasiński przed posterem opisującym technologię