Nowe projekty badawcze na #WIChiP!

Spieszymy donieść, że dwóch naukowców pracujących na naszym Wydziale otrzyma od Narodowe Centrum Nauki finansowanie na realizację swoich prac badawczych! Są nimi dr hab. inż. Jakub Gac, profesor uczelni oraz dr inż. Karol Ćwieka.

Prof. Gac otrzyma środki jako laureat w konkursie OPUS 24+LAP/Weave na projekt "Wieloskalowe modelowanie numeryczne kondensacji i właściwości mechanicznych aerożeli krzemoorganicznych" - krótki opis projektu.
Dr Ćwieka otrzyma środki jako laureat w konkursie SONATA 18 na projekt "Projektowanie nano-fotokatalizatorów typu rdzeń-powłoka z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi numerycznych pod kątem produkcji wodoru intensyfikowanej rezonansem plazmonowym w zakresie światła widzialnego"  - krótki opis projektu.
Obu laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy sukcesów w badaniach!