Nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla Studentów, Doktorantów i Pracowników

Przypominamy, że Politechnika Warszawska zapewnia nieodpłatne konsultacje psychologiczne dla całej społeczności naszej Uczelni: dla Studentów, Doktorantów i Pracowników. 

Pomoc psychologiczna oferowana jest zarówno w języku polskim jak i angielskim.

Pomoc obejmuje:

  • rozmowy wspierające, motywujące, terapeutyczne;
  • udzielanie pomocy psychologicznej polegającej na stosowaniu różnych form działania psychologicznego ukierunkowanych na rozwój człowieka;
  • pomoc w rozwiązywaniu sytuacji traumatycznych i kryzysowych;
  • psychoedukacja;
  • konsultacje i informacje na temat innych możliwości specjalistycznej pomocy.

Dyżury psychologów:

Beata Trześniewska - MS Teams lub nr tel. 781150453

ul. Noakowskiego 20, pok. 215

środa: 8.00 - 16.00

czwartek: 15.00 - 20.00

piątek: 15.00 - 20.00

Marta Wereska - MS Teams lub nr tel. 609329558

ul. Mochnackiego 10, gabinet nr 6 (parter, na prawo od głównego wejścia)

Poniedziałek: 8.00 - 16.00

Wtorek: 9.00 - 17.00

Środa: 12.00 - 20.00

Czwartek: 8.00 - 16.00

Piątek: 9.00 - 17.00

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Biura Spraw Studenckich: 
www.bss.pw.edu.pl/Psycholog