Nawiązanie współpracy z XLI LO im. Joachima Lelewela

Z wielką radością ogłaszamy, że 13.10.2022 roku Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej nawiązał współpracę z XLI LO im. Joachima Lelewela.

Prof. Marek Henczka, Dziekan WIChiP, oraz Pani Katarzyna Wyszyńska, Dyrektor XLI LO, podpisali dzisiaj dokument stanowiący porozumienie o współpracy. W ramach współpracy uczniowie liceum będą mieli możliwość uczestniczyć w przygotowanych specjalnie dla nich zajęciach na Wydziale i w szkole.

Już dzisiaj mała grupa chętnych uczniów liceum odwiedziła nasze laboratoria Aparatury Procesowej, Chemii Fizycznej i Bioprocesów, a także zostali wprowadzeni w jeden z projektów realizowanych przez Koło Naukowe "Venturi".

Bardzo cieszymy się z możliwości współdziałania i wspomagania kształcenia w XLI Liceum Ogólnokształcącym. Jest to nasza pierwsza tego typu współpraca i mamy nadzieję, że nie ostatnia!

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, które zrobione były przy okazji podpisywania porozumienia oraz wycieczek po laboratoriach.