Nagrody Rektora 2023

Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2023/2024 była okazją do wręczenia Nagród Rektora za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w latach 2021-2022 oraz nagród "Złota Kreda". W imieniu Rektora Politechniki Warszawskiej, nagrody wręczyła dr hab. inż. Renata Walczak, profesor uczelni, Prorektor PW ds. Filii w Płocku.

 • Nagrodę Zespołową Stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2021-2022 pt. "Badania nad bioreaktywnymi systemami do intensyfikacji hodowli komórek" otrzymał zespół w składzie:
  • dr hab. inż. Maciej Pilarek, profesor uczelni
  • mgr inż. Kamil Wierzchowski
  • prof. dr hab. n. farm. Katarzyna Sykłowska-Baranek (WUM, Wydział Farmaceutyczny)
  • mgr inż. Mateusz Kawka (WUM, Wydział Farmaceutyczny)
  • mgr inż. Bartosz Nowak
 • Nagrodę Zespołową Stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2021-2022, pt. "Badania nad wytwarzaniem dwóch rodzajów nanostruktur oraz ich zastosowań w biotechnologii i w medycynie" otrzymał zespół w składzie:
  • dr hab. inż. Paweł Sobieszuk, profesor uczelni
  • dr inż. Karol Ulatowski
  • dr inż. Michał Wojasiński
  • dr inż. Marcin Odziomek
  • mgr inż. Joanna Latocha
  • mgr inż. Katarzyna Dobrowolska
 • Nagrodę Zespołową Stopnia I za osiągnięcia naukowe w latach 2021-2022, pt. "Nowatorskie badania metod wytwarzania i zastosowania membran" otrzymał zespół w składzie:
  • dr hab. inż. Maciej Szwast, profesor uczelni
  • dr inż. Daniel Polak
  • mgr inż. Izabela Zielińska
 • Nagrodę Zespołową Stopnia I za osiągnięcia dydaktyczne w latach 2021-2022 pt. "Opracowanie i wydanie skryptu "Laboratorium kinetyki procesów przenoszenia w inżynierii chemicznej" otrzymał zespół w składzie:
  • prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga
  • dr inż. Anna Adach-Maciejewska
  • dr inż. Michał Lewak
 • Nagrodę Indywidualną Stopnia III za osiągnięcia organizacyjne w latach 2021-2022, pt. "Działalność organizacyjna na rzecz umiędzynarodowienia studiów" otrzymała dr hab. inż. Małgorzata Jaworska, profesor uczelni 
 • Nagrody Indywidualne "Złota Kreda" za wyróżniające prowadzenie zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2021/2022 otrzymali:
  • w kategorii "Najlepszy Prowadzący Wykłady" prof. dr hab. inż. Marek Henczka
  • w kategorii "Najlepszy Prowadzący Ćwiczenia/Laboratoria/Projekty" dr inż. Marcin Odziomek
  • w kategorii "Złote Serce" dr inż. Piotr Machniewski
 • Nagrody Indywidualne Rektora PW za wyjątkowe zaangażowanie na rzecz Uczelni w semestrze letnim roku akademickiego 2022/2023 otrzymali:
  • inż. Uliana Belyaeva
  • Jakub Dekowski
  • Michelle Ingalis

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!