Nadal można zgłaszać abstrakty na 8. Europejską Konferencję Intensyfikacji Procesów EPIC2023

Obraz przedstawia logo konferencji 8th EPIC

Uprzejmie przypominamy o zgłaszaniu abstraktów na 8. Europejską Konferencję Intensyfikacji Procesów EPIC2023.

Konferencja odbędzie się w Politechnice Warszawskiej w dniach 31 maja – 2 czerwca 2023 r. Definitywny termin zgłaszania abstraktów mija 5 lutego 2023 r.

Konferencja EPIC2023, na która wpłynęło już do chwili obecnej ponad 100 prac z całego świata, stanowi doskonałą okazję do zaprezentowania wyników polskich zespołów badawczych na szerszym forum międzynarodowym.