Młodzi naukowcy z WIChiP laureatami konkursu YOUNG PW

Obraz przedstawia zdjęcia laureatów konkursu YOUNG PW

Z radością i dumą informujemy, że czterech naukowców z naszego Wydziału otrzymało finansowanie projektów w ramach konkursu YOUNG PW II w ramach programu Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza PW. Celem konkursów YOUNG PW jest wsparcie rozwoju naukowego młodych naukowców. Laureatami konkursu zostali mgr inż. Michał Stor, mgr inż. Krzysztof Truchel, dr inż. Łukasz Werner oraz dr inż. Kamil Wierzchowski. Serdecznie gratulujemy!

Tytuły projekty laureatów:

  • mgr inż. Michał Stor, "Zintegrowany system do oczyszczania wody ze związków farmaceutycznych z wykorzystaniem procesów rozkładu fotokatalitycznego oraz sorpcji – konstrukcja oraz dobór parametrów operacyjnych"
  • mgr inż. Krzysztof Truchel, "Wykorzystanie techniki druku 3D w prototypowaniu elastycznych modeli serca z przeciekiem okołozastawkowym do personalizowanej diagnostyki medycznej"
  • dr inż. Łukasz Werner, "Synteza i charakterystyka kompozytowych fotokatalizatorów na bazie nanopręcików tlenku cynku (ZnO) i dwuwymiarowego dwusiarczku renu (ReS2) do fotokatalitycznej degradacji zanieczyszczeń farmaceutycznych"
  • dr inż. Kamil Wierzchowski, "Bioaktywne aerożelowe adsorbenty in situ do intensyfikacji wytwarzania taksanów w hodowlach in vitro biomasy roślinnej Taxus x media"

Pełna lista projektów rekomendowanych do finansowania w ramach projektu YOUNG PW II dostępna jest tutaj