Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki Zbiorowe 2023

W rozwinięciu wiadomości znajdziecie Państwo informację o tym kto się zakwalifikował na Praktyki Zbiorowe 2023. Na liście umieściliśmy też informację o miejscu i okresie odbywania praktyk. Osoby zakwalifikowane na praktyki proszone są o dostarczenie wypełnionego wniosku do p. 179 - dziekanat studiów II stopnia.

 Lista osób zakwalifikowanych na Praktyki Zbiorowe 2023 organizowane przez Wydział.

numer indeksu miejsce przyznane i data
312461 1 IChP 01.08.-29.08.2023
312432 10 IChP 03.07.-28.07.2023
312447 11 IChP 03.07.-28.07.2023
312022 12 IChP 03.07.-28.07.2023
312333 13 IChP 03.07.-28.07.2023
312287 14 IChP 03.07.-28.07.2023
312388 18 IChTJ 01.08.-29.08.2023
299606 19 IPO 03.07.-28.07.2023
250403 3 IChP 01.08.-29.08.2023
308240 6 IChP 01.06.-30.06.2023
307869 7 IChP 01.06.-30.06.2023
311940 8 IChP 03.07.-28.07.2023
289226 9 IChP 03.07.-28.07.2023
312282 prośba o kontakt

Prosimy o dostarczenie wypełnionego wniosku do p. 179.