Lawina nagród dla młodych naukowców z WIChiP na 24 OKIChiP

Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego gościł naukowców z Polski i świata na 24. Ogólnopolskiej Konferencji Inżynierii Chemicznej i Procesowej. W dniach 13-16 czerwca 2023 można było usłyszeć referaty i obejrzeć plakaty prezentujące najnowsze wyniki i wskazujące trendy w rozwoju naukowym i przemysłowym inżynierii chemicznej. Specjalna komisja przyznała również nagrody najmłodszym naukowcom, z których 4 na 5 trafiły do rąk naszych przedstawicieli!

Komitet 24. OKIChiP przyznał 3 nagrody młodym naukowcom za referaty. W tej kategorii pierwszą nagrodę zdobyła dr inż. Zuzanna Bojarska za pracę pt. "Production, characterization and applications of hybrid nanostructures based on molybdenum disulfide and carbon nanomaterials". Druga nagroda trafiła w ręce mgr inż. Moniki Jałowieckiej za prezentację pracy pt. "Mass transfer intensification by developing new flow field designs in a direct formic acid fuel cell".

Kolejną kategoria nagród obejmowała nagrody za prezentację plakatową. Przyznano dwie nagrody, przy czym osobno wyróżniono pracę doktorantów, a osobno studentów. Nagroda w pierwszej grupie trafiła do mgr inż. Aleksandry Pisarek za plakat pt. "Effect of synthesis parameters and structure morphology on ambient pressure dried MTMS-based gel porosity". Nagrodę dla studentów otrzymał inż. Przemysław Rakowski za plakat "Intercalating compounds in production of flake graphene via direct exoliation in supercritical carbon dioxide".

Nagrody przyznano na zakończenie konferencji, które otworzył Przewodniczący Komitetu Inżynierii Chemicznej i Procesowej PAN, prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga. Nagrody wręczał Prezydent Komitetu Organizacyjnego OKIChiP, prof. dr hab. inż. Rafał Rakoczy.

Wszystkim nagrodzonym pracownikom, doktorantom i studentom WIChiP gratulujemy zdominowania konkursu i czekamy na kolejne sukcesy naukowe i konferencyjne!

Obraz przedstawia zwycięzców nagród dla młodych naukowców podczas 24 OKIChiP wraz z prof. Rakoczym oraz prof. Molgą. WIChiP reprezentują: Zuzanna Bojarska (I miejsce za referat, lewy górny róg), Monika Jałowiecka (II miejsce za referat, prawy górny róg), Aleksandra Pisarek (nagroda za prezentację plakatową dla doktorantów, lewy dolny róg) oraz Przemysław Rakowski (nagroda za prezentację plakatową dla studentów, prawy dolny róg).

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć w wyższej jakości tutaj.