Konkurs o Nagrodę ABB

Obraz zawiera logo firmy ABB.

Drogie Studentki i Doktorantki! Drodzy Studenci i Doktoranci! 

Firma ABB ogłosiła 20. edycję konkursu o Nagrodę ABB na najlepsze obronione prace inżynierskie, magisterskie oraz doktorskie, napisane w języku polskim lub angielskim. Tematyka pracy została określona przez organizatorów i dostępna jest poniżej. 

Dziedziny pracy, które są objęte konkursem: 

 • Automatyka i diagnostyka przemysłowa 
 • Diagnostyka predykcyjna urządzeń i systemów przemysłowych 
 • Energoelektronika i systemy sterowania w układach napędowych 
 • Inżynieria i zarządzanie procesami wytwarzania 
 • Zaawansowane technologie i systemy inżynierskie 
 • Technologie i systemy informatyczne 
 • Technologie wykorzystujące uczenie maszynowe i systemy sztucznej inteligencji 
 • Analityka i analiza danych w zastosowaniach przemysłowych 
 • Nanotechnologia i inżynieria materiałowa w zastosowaniach przemysłowych 
 • Technologie i systemy autonomiczne 
 • Infotronika, elektronika oraz zaawansowane technologie czujnikowe 
 • Obliczenia rozporoszone (cloud computing) 

Fundatorem nagrody jest Dyrektor Centrum Technologicznego ABB oraz Prezes Zarządu ABB Sp. z o.o. Nagrody przyznane będą za opracowanie indywidualne lub zbiorowe. Szczegółowe zasady przyznawania nagród zawarte są w Regulaminie Konkursu. 

Termin zgłaszania prac do pierwszego etapu konkursu upływa 31 stycznia 2023 roku. 

Więcej szczegółów dostępne jest na stronie: https://new.abb.com/pl/o-nas/technologie/korporacyjne-centrum-technologiczne/inicjatywy/konkurs-o-nagrode-abb-edycja-2022-2023