Erasmus Mundus Joint Master: Multiphase Systems for Sustainable Engineering

Drodzy Studenci,Informujemy o rekrutacji na studia w ramach programu Erasmus Mundus Joint Master (EMJM) na kierunku Multiphase Systems for Sustainable Engineering. Studia w programie umożliwiają naukę po jednym semestrze na trzech światowych uczelniach:  Mines Saint-Etienne (Francja),  Politecnico di Torino (Włochy) oraz Technische Universität München (Niemcy). Czwarty semestr przeznaczony będzie na badania i pisanie pracy magisterskiej. Rekrutacja do programu otwarta jest do 29 lutego 2024. Więcej informacji na stronie programu.

Ukończenie studiów w ramach programu kończy się otrzymaniem przez studenta trzech dyplomów:

  • Diplome National de Master in Chemical and Biochemical Engineering przyznanym przez Mines Saint-Etienne
  • Laurea Magistrale in Chemical and Sustainable Processes Engineering, Chemical Engineering degree class przyznanym przez Politecnico di Torino
  • MSc. In Materials Science and Engineering przyznanym przez Technische Universität München.

Stypendium w ramach programu EMJM jest fundowane przez EACEA, a jego otrzymanie gwarantuje:

- stypendium w wysokości 1400 euro miesięcznie

- darmowe ubezpieczenie zdrowotne i od następstw nieszczęśliwych wypadków

- zwolnienie z opłat związanych z udziałem w programie.

Więcej informacji tutaj.