Dyżury Wydziałowej Komisji Stypendialnej dla Studentów WIChiP

Składasz wniosek o stypendium w bieżącym semestrze?
Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu wniosku o stypendium/zapomogę? 
Chcesz sprawdzić kompletność załączników do wniosku o stypendium socjalne?

Ta informacja jest dla Ciebie!

Wszystkich zainteresowanych Studentów zapraszamy na dyżury WKS WIChiP, w trakcie których możesz uzyskać pomoc dotyczącą przygotowania wniosku o świadczenie, jego poprawności czy kompletności! 
Członkowie WKS WIChiP dyżurować będą w sali 191 (czyli I piętro na przeciwko Dziekanatów) w następujących terminach: 

  • piątek 6.X.2023 r. , godz. 14-15, 
  • piątek 13.X2023 r. , godz. 14-15, 
  • poniedziałek 16.X.2023 r., godz. 18-20. 

Omówienie wniosku w trakcie dyżuru WKS WIChiP przed złożeniem w Dziekanacie na pewno skróci czas procedowania oraz może wyeliminować konieczność uzupełnienia dokumentacji wniosku. 
Zapraszamy!