Dr inż. Jan Krzysztoforski kierownikiem grantu NCBR LIDER

Z wielką dumą i radością informujemy, że dr inż. Jan Krzysztoforski otrzymał finansowanie badań w ramach konkursu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Projekt dr. Krzysztoforskiego, pt. „Biorafineria HERB do przetwarzania konopi siewnych” (ang. „HERB biorefinery for processing hemp”), będzie realizowany we współpracy z młodymi naukowcami z Politechniki Warszawskiej, Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Budżet projektu to 1 799 381,50 zł.

Celem projektu jest opracowanie ciągu technologicznego biorafinerii HERB (ang. Hemp Extraction, Refining and Biogasification) do przetwarzania konopi siewnych (Cannabis sativa L. – CS) na związki chemiczne o wysokiej wartości rynkowej, a także zaprojektowanie, skonstruowanie i uruchomienie prototypu biorafinerii w celu doświadczalnej weryfikacji jej parametrów technicznych i ekonomicznych. Realizacja projektu oceni możliwość zastosowania CS jako surowca dla biorafinerii, przyczyni się do wzrostu opłacalności upraw CS przez zwiększenie wartości pozyskiwanych produktów przy równoczesnej redukcji ilości odpadów, a także zwiększy rolę przemysłu przetwórstwa CS w rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym.

Raz jeszcze serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

O wszystkich laureatach konkursu LIDER XIV z Politechniki Warszawskiej przeczytacie Państwo na stronie internetowej PW.