Aleksandra Pisarek laureatką nagrody za najlepszy poster podczas Workshop on Aerogel Characterisation and Modelling

Zdjęcie przedstawia mgr inż. Aleksandrę Pisarek przed nagrodzonym posterem

Z przyjemnością informujemy o sukcesie naszej doktorantki mgr inż. Aleksandry Pisarek, która podczas „Workshop on Aerogel Characterisation and Modelling” (29-31.03.2023, Debreczyn, Węgry) zdobyła nagrodę za Najlepszą Prezentację Plakatową za pracę pod tytułem: „Influence of the initial synthesis chemical composition on the gelation kinetics of MTMS-based aerogels” (A. Pisarek, N. H. Borzęcka, B. Nowak, J. M. Gac).

Serdecznie gratulujemy!