Aleksandra Pisarek laureatką Short Term Scientific Mission - Aerogel COST Action

Obraz przedstawia logo Aerogel COST Action

Miło nam poinformować, że doktorantka naszego wydziału, mgr inż. Aleksandra Pisarek, została laureatką Short Term Scientific Mission – Aerogel COST Action. W ramach grantu doktorantka odbędzie staż badawczy w Uniwersytecie w Kolonii i Niemieckim Centrum Kosmicznym (DLR) w grupie prof. Barbary Milow. Tematyka badawcza wyjazdu to: “Investigation of vulcanization and drying method influence on the mechanical and structural properties of the VTMS-based aerogel”.  

Gratulujemy i życzymy owocnego wyjazdu!