Prof. David Bogle

Profesor David Bogle jest profesorem inżynierii chemicznej i od 2005 r. pełni funkcję prorektora Szkoły Doktorskiej (Graduate Dean) na University College London (UCL).

Podejmuje badania i naucza w zakresie projektowania procesów i kontroli procesów oraz biologii systemów, współpracując z wieloma wydziałami nauk medycznych na UCL, w tym z UCL Institute for Liver and Digestive Health i the UCL Cancer Institute. Był członkiem dwóch kluczowych komitetów Biotechnology and Biological Sciences Research Council (BBSRC): Integrative and Systems Biology Strategy Committee and the Bioscience Skills and Careers Strategy Committee. Od 1996 roku jest także członkiem Engineering and Physical Sciences Research Council (EPSRC) w College of Engineering.

Profesor David Bogle studiował inżynierię chemiczną w Imperial College na poziomie licencjackim i magisterskim, uzyskując stopień doktora w 1983 r. Następnie pracował nad projektami modelowania i sterowania dla British Gas, zanim objął stanowisko wykładowcy na Uniwersytecie w Adelajdzie, które to stanowisko piastował od 1986 do 1990 r. Prof. Bogle dołączył do UCL jako wykładowca w 1990 r., a profesor zwyczajny w 2000 r. Jest zastępcą dyrektora Centre for Process Systems Engineering, wspólnego ośrodka Imperial College i UCL. Jest inżynierem dyplomowanym i członkiem Institution of Chemical Engineers, a w 2005 roku został członkiem Królewskiej Akademii Inżynierii (Royal Academy of Engineering). W latach 2018–2021 był wiceprezydentem ds. naukowych Europejskiej Federacji Inżynierii Chemicznej (European Federation of Chemical Engineering, EFCE) oraz prezesem Institution of Chemical Engineers w latach 2022–23