Osoby z niepełnosprawnością

Jedną z misji Politechniki Warszawskiej jest zapewnienie wszystkim studentom i doktorantom równego dostępu do procesu kształcenia. 

 

W Politechnice Warszawskiej działania na rzecz osób mających trudności w funkcjonowaniu na Uczelni z powodu złego stanu zdrowia koordynuje Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych działająca w strukturach Biura Spraw Studenckich. Oferowana pomoc skupia się na dostosowaniu warunków studiowania do indywidualnych potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 

Biuro Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych mieści się w: 

Gmachu Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT) Politechniki Warszawskiej 

ul. Rektorska 4, pokój nr 0.24

00-614 Warszawa

(w gmachu CZIiTT, należy kierować się korytarzem po prawej stronie od głównego wejścia) 

 

Zachęcamy do wcześniejszego umówienia spotkania telefonicznie lub mailowo z pracownikami Biura:

 

mgr Aleksandra Duszyńska

Specjalista administracyjny ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 1315

tel. kom: 695 910 787

e-mail:

aleksandra.duszynska@pw.edu.pl

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

 

mgr Małgorzata Żbikowska

Specjalista ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 1314

e-mail:

malgorzata.zbikowska@pw.edu.pl

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

 

mgr Joanna Kłos

Starszy referent ds. osób niepełnosprawnych

tel. wew.: (22) 234 1315

e-mail:

joanna.klos@pw.edu.pl

niepelnosprawni.bss@pw.edu.pl

 

Oferta Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych 

Wsparcie oferowane przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych dotyczy pomocy studentom, doktorantom i pracownikom Politechniki Warszawskiej prowadzącym działalność naukową w dostosowaniu warunków na Uczelni do indywidualnych potrzeb wynikających z ich stanu zdrowia, i obejmuje m.in.:

 • użyczanie sprzętu wspomagającego studiowanie osób niepełnosprawnych, 
 • przyznanie usługi tłumacza języka migowego, 
 • przyznanie usługi asystenta osoby niepełnosprawnej, 
 • przyznanie usługi transportowej,
 • wypożyczenie wózka inwalidzkiego. 

 

Regulaminy, wnioski oraz informacje szczegółowe dostępne są na stronie internetowej: 

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych

 

Aktualne działania Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych można śledzić na stronie facebookowej (fb/SONPW). 

 

-------------------------------------------------------------

 

Wsparcie nauczycieli akademickich z PW 

 

Sekcja ds. Osób Niepełnosprawnych oferuje wsparcie dla nauczycieli akademickich zaangażowanych w proces dydaktyczny, w którym uczestniczą studenci z różnymi niepełnosprawnościami. Na stronie internetowej Sekcji (www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych/Wsparcie-dla-wykladowcow-PW) dostępne są wskazówki dotyczące sposobu prowadzenia zajęć ze studentami z różnymi rodzajami niepełnosprawności: 

 • praca ze studentami z niepełnosprawnością wzrokową, 
 • praca ze studentami z niepełnosprawnością słuchową, 
 • praca ze studentami z niepełnosprawnością ruchową, 
 • praca ze studentami z niepełnosprawnością psychiczną, 
 • studenci z innymi niepełnosprawnościami. 

Proponowane przez Sekcję ds. Osób Niepełnosprawnych wskazówki i materiały są merytorycznym wsparciem w przygotowaniu się do prowadzenia zajęć oraz w przygotowaniu materiałów dydaktycznych dostosowanych do potrzeb studentów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. 

 

-------------------------------------------------------------

 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej angażuje się w kształtowanie świadomości społeczności akademickiej oraz w działania zwiększające dostępność infrastruktury Politechniki Warszawskiej dla wszystkich studentów i doktorantów. 

 

Odpowiedni sposób prowadzenia zajęć jest niezwykle ważny dla studentów z różnymi niepełnosprawnościami. Dotychczasowe wymierne działania usprawniające funkcjonowanie budynku i terenu Wydziału oraz dostosowanie procesu kształcenia osób z niepełnosprawnościami obejmuje: 

 • systematyczne dostosowywanie budynku do potrzeb studentów niepełnosprawnych, 
 • ogólnodostępny komputer w bibliotece wydziałowej wyposażony w klawiaturę z nakładką typu big keys
 • możliwość dostosowania procesu dydaktycznego do indywidualnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności studenta (np. zmodyfikowanie procedur egzaminacyjnych, zmiana toku studiów), 
 • stypendium dla osób niepełnosprawnych oraz inne formy pomocy materialnej, 
 • pomoc w rozwiązywaniu indywidualnych problemów związanych ze studiowaniem, 
 • pracownicy dziekanatów służą pomocą w kontakcie z pracownikami Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych i wskazówkami w tym zakresie.

 

Studiowanie na kierunku inżynieria chemiczna i procesowa 

 

Należy pamiętać, że szereg obowiązkowych zajęć laboratoryjnych objętych programem studiów wymaga w licznych przypadkach przemieszczania się po podestach, manualną obsługę aparatury i armatury podstawowej, do której dostęp jest w niektórych przypadkach mocno ograniczony i utrudniony oraz wymaga często siły fizycznej (np. regulacja pokrętłami zaworów). Realizacja tych zadań narzuca określoną sprawność fizyczną. Wykonywanie wielu ćwiczeń wymaga również odpowiedniej interakcji z osobą obsługującą, np. ciągły monitoring parametrów odczytywanych z urządzenia kontrolo-pomiarowego, które są wyposażenie w standardowego wyświetlacze i natychmiastowa reakcja w trakcie wykonywania zajęć jest często niezbędna. Instalacje laboratoryjne nie są wyposażone w syntezatory mowy, ani innego rodzaju udogodnienia umożliwiające pracę studentom niewidomym. 

 

-------------------------------------------------------------

Więcej informacji dotyczących wsparcia studentów i doktorantów z różnymi rodzajami niepełnosprawności dostępnych jest na stronach internetowych Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych Biura Spraw Studenckich PW:

www.bss.pw.edu.pl/Sekcja-ds.-Osob-Niepelnosprawnych