dr hab. inż. Andrzej Krasiński, stanowisko: profesor uczelni

Profesor uczelni w Katedrze Inżynierii Układów Rozproszonych

pokój: 307

tel: 22 234 64 93

mail: andrzej.krasinski@pw.edu.pl

terminy konsultacji: środy 12:00-14:00 

-

-

Kierownik Laboratorium filtracji wody, paliw ciekłych i gazów procesowych

 
 

Prowadzone zajęcia:

Procesy Podstawowe i Aparatura Procesowa 1 - wykład

Projektowanie Procesów podstawowych i Aparatury 1 - ćw. projektowe

Laboratorium Procesów Membranowych - ćw. laboratoryjne

Odnawialne i Alternatywne Źródła Energii - wykład + ćw. projektowe

 
 

PublikacjeProfil w Bazie Wiedzy PW