Małgorzata Djas, dr inż.

Adiunkt badawczo-dydaktyczny

Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pokój: 410

Telefon: 22 234 64 37

E-mail: Malgorzata.Djas@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: wtorek godz. 15:00-16.30

Prowadzone zajęcia:

  • Podstawy Mechaniki Płynów – projekt, WIChiP
  • Inżynieria Bioreaktorów – projekt, WIChiP, Bioinżynieria
  • Inżynieria Bioreaktorów 2 – projekt, WCh, Biotechnologia

Publikacje