Łukasz Werner, dr inż.

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Badacz

Pełnomocnik Dziekana ds. bezpieczeństwa i higieny pracy i nauki oraz działań prewencyjnych

Pokój: 315

Telefon:

E-mail: lukasz.werner@pw.edu.pl

 

Publikacje