Katarzyna Jabłczyńska

asystent badawczo-dydaktyczny

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 302

Telefon: 22 234 62 76

e-mail: Katarzyna.Jablczynska@pw.edu.pl

Publikacje