Kamil Kopeć, mgr inż.

Specjalista ds. związanych z badaniami

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 043

Telefon: -

E-mail: kamil.kopec@pw.edu.pl

Terminy konsultacji:

Publikacje