Jakub Trzciński

Specjalista - kierownik projektu

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 035

E-mail: jakub.trzcinski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: Poniedziałek 11:00-13:00

Prowadzone zdjęcia: Molecular Engineering

Biogram: Studiował biotechnologię i chemię. W 2014 uzyskał stopień doktora nauk chemicznych na wydziale chemicznym Università Degli Studi di Parma (Włochy) prezentując pracę: Supramolecular materials for sensing. Podczas zagranicznych starzy podoktorskich (Università Degli Studi di Padova, University College London) skupiał się na syntezie organicznej, nanomateriałów złota, srebra, tlenku krzemu oraz polimerowych jako syntetyczne szczepionki, systemy antybakteryjne oraz nośniki leków. Związany z WIChiP od 2019 gdzie prowadzi badania nad chemią powierzchni oraz nanostrukturami metalicznymi (Au, Ag, Cu, Fe), nieorganicznymi i polimerowymi jako nośniki leków, szczepionki, sensory oraz jako prekursory biomateriałów.

Zainteresowania: Synteza nanocząstek metalicznych, niemetalicznych, polimerowych; Synteza tioli, fosfin, białek, polimerów; Charakteryzacja nanomateriałów: DLS, SEM, STEM, IR, MS, NMR, HPLC