Bogumiła Wrzesińska, dr inż.

starszy wykładowca

Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych

Pokój: 308

Telefon: 22 234 63 23

E-mail: Bogumila.Wrzesinska@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: Poniedziałki, 12:00-13:30

Dydaktyka

Aparatura procesowa - laboratorium (inżynieria chemiczna i procesowa)

Aparatura procesowa - laboratorium (biotechnologia)

Aparatura chemiczna i maszynoznawstwo - laboratorium (technologia chemiczna)

Procesy oczyszczania gazów - projekt (specj. inżynieria układów rozproszonych)

Publikacje