Bartosz Nowak, dr inż.

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Badacz/Specjalista ds. obsługi projektów

Pokój: 311

Telefon: 22 234 62 87

E-mail: bartosz.nowak@pw.edu.pl

Publikacje

ResearchGate

Scholar