Antoni Rożeń, prof. uczelni dr hab. inż

Profesor uczelni w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych

Pełnomocnik Dziekana ds. Zamówień Publicznych

Pokój: 409

Telefon: 22 234 64 35

E-mail: Antoni.Rozen@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: wtorki 15:00-16:00

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa

Mechanika Płynów - wykład, studia II stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 92,97 kB)

Komputerowy Rysunek Techniczny - wykład i laboratorium, studia I stopnia, semestr 3 i 5

Karta przedmiotu (.pdf, 114,29 kB)
Plan zajęć (.pdf, 119,10 kB)

Podstawy Mechaniki Płynów - wykład i ćwiczenia projektowe, studia I stopnia, semestr 3

Karta przedmiotu (.pdf, 115,35 kB)
Plan zajęć (.pdf, 78,14 kB)

Grafika Inżynierska - laboratorium komputerowe, studia I stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 110,22 kB)
Plan zajęć (.pdf, 78,99 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Rysunek Techniczny w Inżynierii Chemicznej - wykład obieralny, studia I stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 88,48 kB)
Plan zajęć (.pdf, 154,17 kB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Technologia Chemiczna

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 180,49 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Biotechnologia

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.pdf, 179,70 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Inżynieria Materiałowa

Grafika Inżynierska - projekt/laboratorium komputerowe, studia 1 stopnia, semestr 1

Karta przedmiotu (.xlsx, 72,20 kB)
Plan zajęć (.pdf, 110,85 kB)
Materiały pomocnicze (.zip, 10,95 MB)

Zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Zarządzanie Bezpieczeństwem Infrastruktury Krytycznej

Mechanika Płynów - wykład i laboratorium, studia I stopnia, semestr 3

Karta przedmiotu (.pdf, 152,35 kB)