Agata Penconek, dr inż.

Adiunkt

Koordynatorka egzaminów dyplomowych magisterskich

Pełnomocniczka Dziekana ds. umiędzynarodowienia studiów

Katedra Inżynierii Układów Rozproszonych

Pokój: 324

Telefon: 22 2346352

Email: agata.penconek@pw.edu.pl

Termin konsultacji: czwartek 10-12

Prowadzę zajęcia:

  • Laboratorium Aparatury Procesowej,
  • Laboratorium Oczyszczania Cieczy,
  • Laboratorium Oczyszczania Gazów,
  • Procesy rozdzielania w biotechnologii - projekt,
  • Procesy Oczyszczania Cieczy - projekt,
  • Inżynieria chemiczna - ćwiczenia.