Tematyka badań

 1. Mikroreaktory i inżynieria reaktorów gaz-ciecz
 2. Inżynieria bioreaktorów
 3. Chitozan i enzymatyczne modyfikacje chitozanu
 4. Małe elektrownie biometanowe
 5. Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe
 6. Zastosowanie perfluorozwiązków w hodowlach komórkowych
 7. Modelowanie przemian biochemicznych
 8. Technologie produkcji etanolu i drożdży
 9. Cząstki w medycynie i farmacji
 10. Transport leku w polu elektrycznym
 11. Pokrycia do zastosowań medycznych
 12. Inżynieria tkankowa
 13. Sztuczne narządy