Polska Rama Kwalifikacji

Efekty uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na WIChiP PW na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa (na podstawie Uchwały nr 385/XLIX/2019 Senatu PW z dnia 18.09.2019 r.):

Macierz efektów uczenia się na studiach stacjonarnych I i II stopnia na WIChiP PW na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa:

Zalacznik nr_37 do US nr_385_2019

Pobierz plik (pdf, 237,74 kB)

Zalacznik nr_38 do US nr_385_2019

Pobierz plik (pdf, 231,79 kB)

Macierz Efektów IChiP I stopień 2019

Pobierz plik (pdf, 99,01 kB)

Macierz Efektów IChiP II stopień 2019

Pobierz plik (pdf, 100,83 kB)

Macierz Efektów IChiP II stopień 2020

Pobierz plik (pdf, 87,28 kB)