Ubezpieczenia

Studenci Politechniki mogą skorzystać z oferty ubezpieczenia NNW w ramach grupowego, dobrowolnego ubezpieczenia pracowników i studentów.

Ubezpieczenie NNW ma charakter dobrowolny. Każdy może z niego zrezygnować, może też wybrać inną firmę.

Ubezpieczenie jest przeznaczone dla studentów studiów dziennych, zaocznych i wieczorowych, uczestników studiów doktoranckich i uczestników studiów podyplomowych.

Po co się ubezpieczać?

Powód dla ubezpieczenia się jest prosty: w razie wypadku (złamanie, zwichnięcie) lub innego zdarzenia (zawał, krwotok, pogryzienie przez psa, odmrożenie, pobyt w szpitalu) - firma ubezpieczeniowa wypłaca odszkodowanie, które w dużej mierze rekompensuje poniesione dodatkowo koszty (materiałów rehabilitacyjnych, przejazdów, itp.).

Przypominamy, że posiadanie ubezpieczenia NNW jest obowiązkowe dla studentów odbywających praktyki zawodowe (zgodnie z Zarządzeniem Rektora PW).

A zatem osoby, które mają takie plany w nadchodzącym roku akademickim, zachęcamy do zawarcia ubezpieczenia już teraz.

--------------------------------------------------------------------

Ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (r.ak. 2021/2022)

Wszyscy studenci, którzy chcą być objęci ubezpieczeniem od 1 października 2021 r. muszą opłacić składkę do 30 listopada 2021 r.

firma ubezpieczająca:       UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna

okres ubezpieczenia:        01.10.2021 - 30.09.2022 r.

suma ubezpieczenia:        50 000 zł

składka roczna:                 39 zł

Do pobrania:

Uwaga:

  • składka nie jest pobierana automatycznie ze stypendium,
  • osoby, które wpłacą składkę po podanych terminach zostaną objęte ubezpieczeniem od dnia następnego po opłaceniu składki.

Wpłat z tytułu ubezpieczenia należy dokonywać na konto wirtualne PW:

o numerze:                       71 1240 1053 5111 8100 0010 0091

tytuł przelewu:                  NNW Twoje_imię Twoje_nazwisko

właścicielem konta jest:   Politechnika Warszawska, pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.

Formy zgłoszenia szkody:

1. Na adres e-mail: centrum.pomocy@uniqa.pl

2. Telefonicznie lub numer telefoniczny infolinii: +48 225 999 522 lub 42 66 66 500 (opłata za połączenie zgodnie z taryfą operatora)

3. Korespondencyjnie na adres: UNIQA TU S.A. Jednostka Skanująco-Indeksująca ul. Gdańska 132, 90-520 Łódź

4. W razie wypadku ubezpieczony jest zobowiązany do złagodzenia jego skutków, poddania się leczeniu, zgłoszenia szkody zgodnie z ustalonymi ww. formami lub bezpośrednio w placówce Wykonawcy:

 - Przedstawicielstwo w Warszawie ul. Lekarska 4, 00-610 Warszawa