Karol Ulatowski, mgr inż.

asystent badawczo-dydaktyczny

Pełnomocnik Dziekana ds. promocji i informacji

Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej

Pokój: 404

Telefon: 22 234 62 20

E-mail: Karol.Ulatowski@pw.edu.pl

Terminy konsultacji: piątek 8:00-10:00

Prowadzone zajęcia:

  • Laboratorium Bioprocesów (Bioinżynieria)
  • Procesy membranowe w Biotechnologii (Biotechnologia Przemysłowa)
  • Separation Processes in Biotechnology (Applied Biotechnology)

Publikacje