Konferencja Odpady 2018

XIV Konferencja DLA MIASTA I ŚRODOWISKA

Problemy Unieszkodliwiania Odpadów

                 Warszawa, 26 listopada 2018

 

 

Komitet Organizacyjny ma zaszczyt zaprosić Państwa
na XIV Konferencję DLA MIASTA I ŚRODOWISKA - Problemy Unieszkodliwiania Odpadów.
Konferencja rozpocznie się 26 listopada 2018 o godzinie 10:00
na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

 

 

W celu zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić udostępnioną kartę zgłoszenia i odesłać ją drogą mailową do dnia 31.10.2018 r. na adres Anna.Adach@pw.edu.pl

 

Dokumenty do pobrania:

 

Fotorelacja z poprzedniej konferencji

Informacje organizacyjne
Program konferencji

Karta zgłoszenia

Szablon streszczenia

Szablon pracy

Adres konferencji

 

Informacje organizacyjne

Miejsce konferencji
Parking
Czas trwania konferencji
Zgłoszenie uczestnictwa
Opłata konferencyjna
Rejestracja
Przygotowanie i prezentacja referatu
Przygotowanie i prezentacja plakatu
Materiały konferencyjne
Komitet honorowy
Komitet programowy
Komitet organizacyjny
Informacje

 

 

Miejsce konferencji

Konferencja będzie miała miejsce w gmachu Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej przy ul. Waryńskiego 1. Referaty będą wygłaszane w audytorium  na parterze budynku. Plakaty będą prezentowane w holu, vis-a-vis wejścia do audytorium.

 

 

Parking

Przy wjeździe na parking wydziałowy (patrz mapka) należy pobrać bilet parkingowy. Następnie podczas rejestracji należy pokazać bilet parkingowy. Na tej podstawie od uczestników konferencji nie będzie pobierana opłata za parking.

 

 

Czas trwania konferencji

Konferencja odbędzie się 26 listopada 2018 r. Rozpocznie konferencji nastąpi o godz. 10:00, a jej przewidywane zakończenie, w zależności od liczby zgłoszonych referatów, jest planowane na 16:00 – 17:00.

 

 

Zgłoszenie uczestnictwa

W celu zgłoszenie swojego uczestnictwa w konferencji należy wypełnić udostępnioną
 na stronie internetowej kartę zgłoszenia i odesłać ją drogą mailową do dnia 31 października 2018 na adres Anna.Adach@pw.edu.pl

 

 

Opłata konferencyjna

Opłata konferencyjna dla studentów i doktorantów wynosi 200 zł, natomiast dla pozostałych uczestników 400 zł. Opłata obejmuje:

  • uczestnictwo w konferencji,
  • publikację pracy w materiałach konferencyjnych,
  • materiały konferencyjne,
  • przerwy kawowe,
  • zimny bufet.

Wpłaty za konferencję należy wnosić na poniższy rachunek do 31 października 2018 :

Politechnika Warszawska

Plac Politechniki 1

00-661 Warszawa

 

Bank PEKAO S.A. 

Numer rachunku: 74 1240 1053 5111 1070 0030 0091

Tytułem: ODPADY 2018

Jednocześnie informujemy, że nie ma innej możliwości wnoszenia opłat za konferencję (gotówka, karty płatnicze itp.)

 

 

Rejestracja

Rejestracja Uczestników Konferencji będzie prowadzona w holu, na parterze budynku, vis-a-vis wejścia do audytorium. Rozpocznie się o godz. 9:00 i będzie prowadzona przez cały czas trwania konferencji.

 

 

Przygotowanie i prezentacja referatu

Całkowity czas przewidziany na referat wynosi 25 minut (20 min na prezentację + 5 min na dyskusję).

Prezentowane referaty należy przygotować w formacie MS Office Power Point 2016 (lub starszym) lub w formacie Adobe Reader. Organizatorzy zapewniają komputery konferencyjne.

 

Przygotowanie i prezentacja plakatu

Plakat należy przygotować w formacie ISO A0 – tj. 841 mm (szerokość) x 1189 mm (długość). Prosimy o zamontowanie plakatów przed rozpoczęciem konferencji albo w czasie pierwszej przerwy kawowej, tj. około godz. 11:30. Po zakończeniu konferencji prosimy o usunięcie plakatów. Organizatorzy zapewniają materiały do mocowania plakatu.

Prosimy o zamontowanie plakatów przed rozpoczęciem konferencji albo w czasie pierwszej przerwy kawowej, tj. około godz. 11:30. Po zakończeniu konferencji prosimy o usunięcie plakatów.

Organizatorzy zapewniają materiały do mocowania plakatu.

 

 

Materiały konferencyjne

Streszczenia wszystkich zakwalifikowanych prac zostaną wydrukowane w materiałach konferencyjnych. Prosimy o stosowanie się zasad formatowania tekstu zgodnie
 z udostępnionym szablonem streszczenia. Ostateczny termin nadsyłania streszczeń upływa 31 października 2018.

Pełne teksty prac zostaną zamieszczone na konferencyjnym CD. Prosimy o stosowanie się zasad formatowania tekstu zgodnie z udostępnionym szablonem pracy. Ostateczny termin nadsyłania prac upływa z dniem 19 listopada 2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące formatowania tekstu zamieszczono w szablonach.

 

 

KOMITET HONOROWY

Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Eugeniusz Molga – Dziekan Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej

Prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski – Dyrektor Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Prof. dr hab. inż. Bożenna Kawalec-Pietrenko – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

 

 

 

KOMITET PROGRAMOWY

prof. dr hab. inż. Leon Gradoń

prof. dr hab. inż. Andrzej Chmielewski

 

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

dr inż. Robert Cherbański – przewodniczący

dr inż. Anna Adach

dr inż. Michał Lewak

mgr inż. Tomasz Kotkowski

 

 

 

INFORMACJE

dr inż. Anna Adach, e-mail:Anna.Adach@pw.edu.pl, tel. (22) 234 64 94

dr inż. Robert Cherbański, e-mail:Robert.Cherbanski@pw.edu.pl, tel. (22) 234 63 74

dr inż. Michał Lewak, e-mail: Michal.Lewak@pw.edu.pl, tel. (22) 234 62 89