Akredytacja KAUT dla studiów I i II stopnia na WIChiP przedłużona

W grudniu 2023 na naszym Wydziale odbyła się wizytacja Zespołu Oceniającego Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). Zespół odwiedził laboratoria na Wydziale, przyjrzał się sposobowi oceniania prac zaliczeniowych, a także rozmawiał z pracownikami i studentami Wydziału. Z radością dowiedzieliśmy się, że Komisja zdecydowała o przyznaniu kierunkowi inżynieria chemiczna i procesowa na WIChiP, na obu stopniach studiów, akredytacji na okres 13.01.2024-12.01.2029, tym samym utrzymując ciągłość jej trwania. Akredytacja KAUT wiąże się z bardzo dużym prestiżem, również międzynarodowym, a na jej otrzymanie codziennie pracuje cała społeczność naszego Wydziału.

Komisja doceniła wyposażenie laboratoriów dydaktycznych oraz infrastrukturę Wydziału, udział studentów w badaniach naukowych prowadzonych na WIChiP, a także szeroką współpracę pracowników Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Komisja zaznaczyła jednak, że studenci sygnalizują bardzo duże obciążenie materiałem na ostatnich semestrach studiów pierwszego stopnia. W oparciu o tę opinię podejmujemy kroki, aby program studiów odpowiadał potrzebom absolwentów na rynku pracy i umożliwiał im rozwój na odpowiednio wysokim poziomie.

Akredytacja KAUT wiąże się z umieszczeniem informacji o obu stopniach studiów na WIChiP w bazie danych European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE). Dyplomy ukończenia studiów na kierunkach umieszczonych w bazie ENAEE są  honorowane w całej Europie, bez konieczności dodatkowych działań ze strony absolwentów.